4gDh

Ceturtās paaudzes centrālapkure (4GDH – 4th Generation District Heating) ir jaunākā inženiertehnisko risinājumu paaudze centralizētai ēku apkurei. Šīs centrālapkures mērķis ir atgūt enerģiju tur, kur tā nav nepieciešama, patērēt enerģiju tikai tur, kur tas nepieciešams, un tikai tad, kad tas nepieciešams.

Ceturtās paaudzes centrālapkure

Ceturtās paaudzes centrālapkure pirmo reizi piedāvā mainīt arī patērētāju – ēkām jābūt ar zemu energopatēriņu, kas cita starpā nozīmē pilnīgu ēku pārkurināšanas un pārventilēšanas apturēšanu.

Mūsu piedāvātais risinājums sabiedriskām ēkām ļauj precīzi regulēt katru tās telpu pēc faktiskās nepieciešamības, savukārt siltummezgla integrācija ļauj pielāgot uz ēku padotā siltuma enerģijas apjomu šim telpu pieprasījumam. Tieši tādu pašu darbības principu iespējams realizēt starp ēkas siltummezglu un katlumāju, lai nodrošinātu centrālapkures atbilstību 4GDH prasībām. Tāpēc mūsu produkti ir neatņemama sastāvdaļa šīs paaudzes centrālapkures sistēmā.