Energoserviss

Energoservisa kompānijas (ESKO) ir Rietumu valstīs izplatīts uzņēmējdarbības virziens, lai sniegtu klientiem enerģijas taupošus risinājumus, finansējumu gūstot no ietaupītās enerģijas. Šie uzņēmumi palīdz uzlabot energoefektivitāti ēkās, kuru saimniekiem nav pieejami brīvi līdzekļi kapitālieguldījumiem, uzņemoties klienta ieguldījuma riskus un garantējot, ka energoefektivitātes pasākumi neradīs papildu izdevumus un atmaksāsies!

Mesh piedāvātais energoserviss

Arī Mesh BMS ir energoefektivitātes paaugstināšanas risinājums, tātad arī mums ir pienākums radīt saviem klientiem tādu modeli, kurā mēs kā uzņēmums piedāvājam klientam bez riska un ieguldījumiem uzlabot savus īpašumus. Taču, lai to paveiktu, nepietiek ar iekārtu uzstādīšanu – jābūt arī atbilstošai to regulācijai un uzturēšanai, turklāt ne vien radiatoru vai silto grīdu mezglos, bet arī ventilācijā un siltummezglā. Mēs to saucam par Mesh Energy Service for Heating (MESH), tas ir komplekss pakalpojums, un to var iedalīt trīs posmos: audits, modernizācija un apkalpošana.

Audits

Klienta ēku apsekošana un pakalpojuma nodrošināšanai trūkstošā aprīkojuma identificēšana. Pamats, protams, ir Mesh BMS, taču var būt nepieciešama arī ventilācijas kontrolieru un cirkulācijas sūkņu nomaiņa vai uzlabošana, apkures sistēmas pārbūves darbi. Kopējo izmaksu aprēķini un potenciālā ietaupījuma novērtējums.

Modernizācija

Identificētā aprīkojuma uzstādīšana, ēku aprīkošana ar Mesh BMS sistēmu. Modernizācija var tikt īstenota arī apkures sezonas laikā, netraucējot ēkas ekspluatāciju. Visi šajā posmā veiktie darbi un uzstādītās iekārtas uzskatāmi par energoefektivitātes kapitālieguldījumiem, kuri apkalpošanas posmā tiks izmaksāti no iegūtā ietaupījuma.

Apkalpošana

Ilgtermiņa siltuma regulēšanas pakalpojuma jeb servisa nodrošināšana, kas ietver:

 • ēkas apsekošanu ar termokameru, rekomendāciju sniegšanu;
 • apkures katla vai siltummezgla regulēšanu;
 • individuālo radiatoru regulēšanu;
 • silto grīdu regulēšanu;
 • ventilācijas iekārtu regulēšanu;
 • visu nepieciešamo Mesh BMS licenču piegādi;
 • Mesh BMS iekārtu bateriju sagādi un nomaiņu.

Apkalpošanas pakalpojums tiek nodrošināts par konstantu mēneša maksu, kura tiek ieturēta tikai no iegūtā ietaupījuma. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt klienta ēkās konstantus komforta apstākļus ēkas apdzīvotības ietvaros, kuri tiek atrunāti līgumā. Būtiska pakalpojuma sastāvdaļa ir arī ikmēneša atskaites, kurās atspoguļoti sasniegtā ietaupījuma aprēķini, kas ļauj klientam sekot līdzi energoservisa lietderīgumam.

Kā notiek norēķini par energoservisa pakalpojumu?

Audita laikā tiek fiksēts esošais klienta ēku siltumenerģijas patēriņš iepriekšējos gados. Balstoties uz šo patēriņu, tiek noteikts vēsturiskais izmaksu līmenis, kuru pārkāpt nav paredzēts. Tiklīdz tiek sākts apkalpošanas posms, klientam katru mēnesi tiek sagatavota atskaite par faktiskā patēriņa atšķirību no vēsturiskā izmaksu līmeņa vai citiem vārdiem – sasniegtais ietaupījums. Iegūtais ietaupījums tiek izmantots šādu izmaksu segšanai:

 1. Apkalpošanas pakalpojuma maksai.
 2. Neizmaksātā kapitālieguldījumu procentu maksājumam.
 3. Kapitālieguldījumu atmaksai.
 4. Kad kapitālieguldījumi ir pilnībā izmaksāti, 2. un 3. punkts tiek dzēsts un klients ietaupījumu patur sev.
 5. Ja kapitālieguldījumi netiek dzēsti apkalpošanas pakalpojuma līguma laikā, tad līgumu iespējams pagarināt vai reizē ar līguma beigšanos tiek izrakstīts beigu norēķina rēķins par atlikušo kapitālieguldījumu.

Prasības klientam, lai pieteiktos energoservisa pakalpojumam

Ņemot vērā, kad ESKO ieviešana un uzturēšana sastāv arī no administratīvām izmaksām, energoservisa ieviešana nelielos projektos var izrādīties finansiāli neiespējama. Tāpēc jau sākotnēji nepieciešams izvērtēt projekta apjomus. Mēs rekomendējam domāt par ESKO modeli klientiem, kuru pārvaldītā ēku portfeļa kopējā platība pārsniedz 30 000 m2 un vidējā siltumenerģijas patēriņa norma ir virs 100 kWh/m2. Mazākus klientus aicinām nebaidīties no konsultācijas – apskatīsim jūsu objektus, un, iespējams, izmaksas nav tik lielas, lai to nevarētu realizēt bez energoservisa finanšu modeļa, savukārt apkalpošanu varam piedāvāt līdzīgi tam, kā tas tiek darīts energoservisa gadījumā.