Pareiza izvēle

Tirgū pieejami arī tādi AVK vadības risinājumi, kas pārraudzību padara tikai komplicētāku un nenodrošina vienkāršu ēku uzturēšanu. Lai salīdzinātu produktus un izprastu Mesh priekšrocības, nedaudz jāapskata apkures vadības process. Tālāk apkopotas ekspertu pārdomas, kas ļauj objektīvi izvērtēt energoefektivitātes risinājumus.

Siltuma patēriņš ir tieši atkarīgs no ēkas siltuma zuduma

Ja ēkai nebūtu siltuma zudumu, tad siltums ēkai nebūtu jāpievada. Patēriņā noteicošais ir tas, cik daudz siltuma ēka atdod apkārtējai videi. Tāpēc ir svarīgi uzturēt telpu temperatūru – jo tā ir zemāka, jo mazāka ir delta, jo mazāka ir delta, jo mazāki ir siltuma zudumi, turklāt pēc siltumapmaiņas vienādojuma šī sakarība ir lineāra. Ja naktī samazinām telpu temperatūru un dienā ēku nepārkurinām, tad diennakts siltuma zudumi tiek būtiski samazināti, un tas nosaka arī ekonomiju ēku ekspluatācijā.

Siltummezgla regulēšana pēc āra temperatūras nav energoefektivitāte

Šādas siltummezgla vadības iekārtas samazina apkures ūdens temperatūru, nevis temperatūru telpās. Tas nozīmē, ka izmaiņas attiecas tikai uz telpām padoto siltumu, savukārt tas, kādas izmaiņas notiek telpās, paliek minējums, jo siltummezglam ir uzstādīta siltuma līkne, taču katrā telpā ir citi siltuma zudumi un ieguvumi. Faktiski katrai telpai ir nepieciešama sava līkne, jo, lietojot vienu kopīgu līkni, notiek tas pats, kas privātmājā ar nenoregulētu apkures katlu, – kādai telpai tas nozīmēs +24 ⁰C, kad ārā gaisa temperatūra ir zema, un +20 ⁰C – kad āra temperatūra ir augstāka, citai gluži pretēji. Tāpēc parasti papildus tiek uzstādīti arī mehāniskie vai elektroniskie termostati (termogalvas) bez centralizētas vadības. Šādi radiatoru termostati kompensē siltummezgla regulāciju.

Šādas siltummezgla vadības iekārtas samazina apkures ūdens temperatūru, nevis temperatūru telpās. Tas nozīmē, ka izmaiņas attiecas tikai uz telpām padoto siltumu, savukārt tas, kādas izmaiņas notiek telpās, paliek minējums, jo siltummezglam ir uzstādīta siltuma līkne, taču katrā telpā ir citi siltuma zudumi un ieguvumi. Faktiski katrai telpai ir nepieciešama sava līkne, jo, lietojot vienu kopīgu līkni, notiek tas pats, kas privātmājā ar nenoregulētu apkures katlu, – kādai telpai tas nozīmēs +24 ⁰C, kad ārā gaisa temperatūra ir zema, un +20 ⁰C – kad āra temperatūra ir augstāka, citai gluži pretēji. Tāpēc parasti papildus tiek uzstādīti arī mehāniskie vai elektroniskie termostati (termogalvas) bez centralizētas vadības. Šādi radiatoru termostati kompensē siltummezgla regulāciju.

Un no otras puses – ja vakarā pēc darba nesamazina regulējumu mehāniskajam termostatam (protams, ja samazina, tad no rīta būs vēsa telpa), šis termostats kompensē zemāko apkures ūdens temperatūru ar lielāku radiatora atvērumu. Citiem vārdiem – ja pa dienu radiatorā nonāk ūdens ar temperatūru 40 ⁰C un termostats atver plūsmu radiatorā uz 50%, tad naktī, kad ienākošā ūdens temperatūra ir 36 ⁰C, radiators strādās uz 80%, lai telpā saglabātu termostatā iestatīto temperatūru. Rezultātā tiek patērēta tāda pati siltumenerģijas jauda kā augstākas turpgaitas temperatūras gadījumā, vienīgā izmaiņa ir, ka, iespējams, kādā telpā ir mazāks radiators (pa dienu jau strādāja uz 100%) vai atstāts vaļā logs, un tur samazinātas turpgaitas temperatūras gadījumā ir iespējama avārijas situācija – ja ne aizsaluši radiatori, tad nosaluši istabas augi gan.

Tāpēc lielās ēkās, kur ir vairāk nekā 50 apkures radiatoru, nav iedomājama siltuma samazināšana naktīs vai brīvdienās bez regulatoriem, kas katru radiatoru regulē individuāli, bet regulācijas uzstādījumus saņem sinhroni, lai ēkas apkure darbotos kā vienots mehānisms. Citi ražotāji šādu gudro termostatu komplektu pozicionē kā dārgāko versiju, savukārt mums tā ir vienīgā pareizā versija, jo tā vienīgā tiešām strādā lielajās ēkās. Un lielās ēkas ir mūsu galvenā priekšrocība – mēs esam pirmie, kas radīja gudro termostatu sistēmu, kur vienā instalācijā iespējams iekļaut pat vairāk nekā 1000 iekārtu, tātad radiatoru skaits ēkā nav ierobežojums

Vai ēkas tiek pārkurinātas?

Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja publiskotajiem datiem, ir skaidrs, ka vidējā Latvijas biroju ēka tiek pārkurināta. Pārkurināšana biroja ēku segmentā ir izplatīta mazās ieinteresētības dēļ – privātmājai ir saimnieks, kas rūpējas par atbilstošu kurināšanu. Biroju ēkās situācija nereti ir atšķirīga – pārvaldnieku neinteresē siltuma patēriņš, jo par to maksā biroja iznomātājs, savukārt biroja iznomātājam nav ne jausmas par tehniskajiem risinājumiem un to, vai ēkas siltumenerģijas patēriņš ir atbilstošs ēkas konstrukcijām.

Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja publiskotajiem datiem, ir skaidrs, ka vidējā Latvijas biroju ēka tiek pārkurināta. Pārkurināšana biroja ēku segmentā ir izplatīta mazās ieinteresētības dēļ – privātmājai ir saimnieks, kas rūpējas par atbilstošu kurināšanu. Biroju ēkās situācija nereti ir atšķirīga – pārvaldnieku neinteresē siltuma patēriņš, jo par to maksā biroja iznomātājs, savukārt biroja iznomātājam nav ne jausmas par tehniskajiem risinājumiem un to, vai ēkas siltumenerģijas patēriņš ir atbilstošs ēkas konstrukcijām.

Tas nozīmē, ka ēkas siltumapgāde netiek pienācīgi regulēta, kā rezultātā darbinieki sūdzas par gaisa kvalitāti un tur atvērtus logus nevis vēdināšanas, bet siltuma regulēšanas dēļ. Tehniski gan precīzu regulēšanu veikt nav vienkārši, jo laikapstākļi ir ļoti mainīgi – te saule, te vēja virziens, te gaisa mitrums. Šeit jāuzsver, ka ēkas siltummezgla regulēšana pēc āra gaisa temperatūras nav pietiekama regulēšana un rezultātus nedod, ko pierāda mūsu klientu dati.

Jaunām biroja ēkām šī iemesla dēļ tiek izbūvēta BMS (Building Management Systems), taču, tāpat kā privātmājās alternatīva gudrajai mājai ir gudrais termostats, arī biroju un sabiedriskajām ēkām ir pieejama šāda alternatīva – MESH BMS gudro termostatu sistēma. Princips ir identisks – ar minimāliem ieguldījumiem nodrošināt katrai telpai individuālu un precīzu klimatu.

Kā novērtēt savas ēkas energoefektivitāti

Ja vien ēkai nav kāds “caurums”, kur siltums tiek laists gaisā, vainīga būs ēkas pārkurināšana. Ja ēka ir neliela, tad var lietot veikalos nopērkamos gudros termostatus, bet, ja māja ir liela, tad šādām iekārtām jābūt attālināti pārvaldāmām, kas lielo platību un iekārtu skaita dēļ nebūs iespējams ar parastiem gudrajiem termostatiem. Šī iemesla dēļ esam izstrādājuši īpaši lielām ēkām pielāgotu risinājumu – MESH BMS. Pajautā savam pārvaldniekam, vai viņš zina par MESH BMS un vai MESH pārstāvji ir snieguši savus aprēķinus par siltuma patēriņa iespējamo samazinājumu jūsu ēkā!

Tas patiesībā nav tik sarežģīti, kā varētu likties. Jābūt datiem par patērēto siltumenerģiju apkures sezonas ietvaros un ēkas platībai kvadrātmetros. Siltumenerģijas patēriņš tiek uzskaitīts MWh jeb kWh. Viss, kas jādara, – jāizdala kopējais gada siltumenerģijas patēriņš ar ēkas platību. Iegūtais ēkas raksturlielums ir galvenā atslēga. Jebkurai biroju ēkai, ja vien ēka nav pilnībā nesiltināta un bojātiem logiem, šim skaitlim nevajadzētu pārsniegt 100 kWh/m2. Ja ēka ir būvēta pēdējo 10 gadu laikā un par energoefektivitāti ir piedomāts – siltinātas sienas, kvalitatīvas logu paketes ar selektīvo pārklājumu –, tad šim skaitlim nevajadzētu būt lielākam par 60 kWh/m2.

Ja vien ēkai nav kāds “caurums”, kur siltums tiek laists gaisā, vainīga būs ēkas pārkurināšana. Ja ēka ir neliela, tad var lietot veikalos nopērkamos gudros termostatus, bet, ja māja ir liela, tad šādām iekārtām jābūt attālināti pārvaldāmām, kas lielo platību un iekārtu skaita dēļ nebūs iespējams ar parastiem gudrajiem termostatiem. Šī iemesla dēļ esam izstrādājuši īpaši lielām ēkām pielāgotu risinājumu – MESH BMS. Pajautā savam pārvaldniekam, vai viņš zina par MESH BMS un vai MESH pārstāvji ir snieguši savus aprēķinus par siltuma patēriņa iespējamo samazinājumu jūsu ēkā!