Iekārtas

Mūsu iekārtas nodrošina pilnīgu apkures, ventilācijas un dzesēšanas kontroli. Tā ir precīza telpu vadība, balstoties uz sensoru reāllaika un vēsturiskajiem datiem, kas ļauj realizēt gudrāku un vienmērīgāku telpu klimatu. Iekārtas labi iekļausies telpu dizainā un rūpēsies par ēkas energoefektivitāti nepārtrauktā režīmā.

Mesh bezvadu datu apmaiņas tīkls

Visas Mesh iekārtas savā starpā sazinās bezvadu tīklā. Šis tīkls ir īpaši veidots drošiem AES kriptētiem sakariem slēgtā Mesh izstrādātā protokolā, kas darbojas 868 Mhz frekvencē. 868 Mhz frekvenču josla ļauj iekārtām sazināties plašākā rādiusā, nekā tas ir iespējams Wi-Fi frekvencēs. Turklāt mūsu izstrādātais protokols ļauj vienotā tīklā vadīt pat vairākus tūkstošus iekārtu. Šāda pieeja ir inovatīva un īpaši nepieciešama lielām ēkām, kurās gudro termostatu analogi nespēj darboties tehnisko ierobežojumu dēļ.

Mesh lokālās vadības panelis

LRC sērija

Universālas LRC sērijas vadības iekārtas, kuras samazina darba apjomu pārvaldniekam, saglabājot pilnīgu kontroli. Šī iekārta atkarībā no konfigurācijas nodrošinās:

  • dažādu sensoru datu uzkrāšanu,
  • nodošanu regulējošajām iekārtām,
  • ierobežotu zonas vadību pēc apsaimniekotāja definētajām atļaujām.

Apkures vadība

LRC-x2x

Apkures vadības panelis nodrošina precīzu apkures regulēšanu telpā, kurā tas uzstādīts. Tajā iespējams mainīt komforta temperatūru noteiktā diapazonā, neizregulējot telpai uzstādīto programmu.

Ventilācijas vadība

LRC-C4x

Lokālas vai centralizētas piespiedu ventilācijas vadības iekārta, kas ļauj ventilācijas iekārtas vadīt atbilstoši gaisa kvalitātei telpās, turklāt saskaņoti ar apkures sistēmas uzstādījumiem, lai sistēmas nedarbotos pretēji viena otrai.

Dzesēšanas vadība 

LRC-06x

Dzesēšanas vadības iekārta nodrošina precīzu dzesēšanas sistēmas vadību telpā, kurā tā uzstādīta. Apkures sezonā to iespējams lietot arī kā apkures vadības iekārtu.

Radiatora regulators 

RRC sērija

Mesh radiatora regulators ir iekārta, kas padara radiatoru par viedierīci un nepārtraukti mācās un regulē telpas temperatūru tā, lai klimats būtu nejūtams un neitrāls. Tas spēj ātri uzsildīt telpu, klusu to noregulēt vēlamajā temperatūrā un pilnībā apturēt telpas apkuri, kad tas nav nepieciešams.

Iekārta aprīkota ar vairākiem temperatūras sensoriem, tā uzkrāj datus par siltumnesēja temperatūru un aprēķina telpas faktisko temperatūru bez kļūdas, kas veidojas, ja radiators sakarsē ap sevi atrodošos priekšmetus.

Fancoil vadības iekārta

IOC sērija

Nereti ēkās jau uzstādītām fancoil iekārtām oriģinālā automātika nenodrošina integrāciju ārējās sistēmās (Modbus interfeiss) vai nepieciešami papildu moduļi, kas izmaksā vairāk nekā pati iekārta. Mūsu fancoil vadības iekārta aizstās veco automātiku un ļaus ieviest pilnīgu apkures un dzesēšanas centralizāciju arī ar veco aprīkojumu. Arī jaunos projektos tā ir izdevīgāka alternatīva, izvēloties iekārtas, kam komplektā nav automātikas.

Centrālās vadības iekārta

CBC sērija

Centrālās vadības iekārta nodrošina datu apmaiņu starp visām ēkā uzstādītajām Mesh iekārtām un interneta portālu. Var uzstādīt vienu vai vairākas šādas iekārtas atkarībā no ēkas izmēra un izmantotajiem būvmateriāliem, ja tie slāpē bezvadu sakarus. Centrālās vadības iekārta tiek pieslēgta pie interneta, tādējādi ēkas vadību iespējams realizēt no jebkuras vietas, lietojot drošu SSL savienojumu.