Programmatūra

Programmatūrai ir īpaša loma Mesh sistēmā, tas ir portāls, kurā ēkas pārvaldnieks var sekot līdzi sistēmu darbībai, pārraudzīt visu ēku portfeli vienuviet līdz pat konkrēta apkures radiatora detalizācijas pakāpei.

Vadības portāls

Tīmekļa vietne E-Mesh (https://e.mesh.lv) ir mākoņservisa platforma, kas pieejama 24/7/365 režīmā no jebkuras internetam pieslēgtas iekārtas, kurā ir interneta pārlūks. Serveri izvietoti starptautiskā un drošā (SSAE16 sertificēts) datu centrā ar garantētu pieejamību 99,9%.

Reāllaika iekārtu pārskati

Lietotājs var pārraudzīt faktisko ēkas inženiertehnisko sistēmu darbību gan visā ēkā, gan kādā konkrētā telpā. Informācija pieejama grafiskā formātā, kas ļauj ātrāk identificēt neatbilstības. Piemēram, gaisu apkures radiatorā vai stāvvadu balansēšanas trūkumus.

Grafiska vēsturiskā informācija

Iespējams aplūkot iekārtu darbības vēsturi – saprast telpu uzsilšanas īpatnības, viegli identificēt siltummezgla uzstādījumu neatbilstības. Iespēja kontrolēt telpu komforta līmeņu izpildi.

Saprotami uzstādījumi

Ēka tiek sazonēta atbilstoši ēkas faktiskam telpu izvietojumam, un katrai telpai iespējams veidot kopēju vai dalītu komforta programmu, kā arī koriģēt un ierobežot komforta un prombūtnes temperatūru režīmus.

Licencēšanas politika

Mēs atbalstām atbildīgu programmatūras lietošanas politiku, tāpēc mēs apliecinām, ka klientu dati ir tikai un vienīgi klientu īpašums, kuri nevar tikt izmantoti peļņas gūšanai. Atbilstoši, lai segtu programmatūras izstrādes un uzturēšanas izmaksas, klientam, saskaņā ar Mesh licencēšanas politiku, jāiegādājas programmatūras licences darbam ar sistēmu. Mesh programmatūras licences sastāv no divām sadaļām – portāla lietotāju licences un gala iekārtu pieslēgumu licences. Abu veidu programmatūras licences klientam ir pienākums uzturēt spēkā esošas, pretējā gadījumā programmatūras lietošana uzskatāma par licences līguma pārkāpumu.